Test engineer Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg van ruim 3,5 km lang tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Ruim de helft van het traject bestaat uit de Victory Boogie Woogietunnel, een boortunnel met een totale lengte van 1.860 meter. Om een veilige doorstroom van verkeer te kunnen garanderen, worden zo’n 50 verschillende systemen gebruikt. Deze installaties worden de verkeers- en tunneltechnische installaties genoemd, welke stuk voor stuk worden bestuurd en bewaakt door het bovenliggende besturingssysteem. 

Als test engineer ben ik verantwoordelijk voor de verkeerssystemen op de Rotterdamsebaan. Denk hierbij aan de afsluitbomen om het traject af te kunnen sluiten, de matrixsignaalgevers boven het wegdek, het snelheidsdiscriminatiesysteem voor het detecteren van afwijkend verkeersgedrag en de verkeerslichten op de omliggende kruispunten en voor de ingang van de tunnel. Ieder systeem wordt individueel getest bij de leverancier tijdens de Fabriek Acceptatie Test (FAT), en op locatie Rotterdamsebaan tijdens de Site Acceptatie Test (SAT). Nadat alle systemen individueel in combinatie met de bovenliggende besturing zijn getest, wordt de integrale werking van de systemen gecontroleerd tijdens de Site Integratie Testen (SITs). Tijdens de SITs worden verschillende verkeersscenario’s zoals het afsluiten van de rijbaan, filedoseren en gebruik van de noodbediening gecontroleerd.

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik zowel bezig met het voorbereiden als met het uitvoeren van de verschillende testen: het ene moment maak je een plan voor het zo efficiënt mogelijk testen van een reeds in gebruik zijnde verkeersregelinstallatie, zónder hierbij het doorgaande verkeer te hinderen, het andere moment loop je door de tunnel om te controleren of de verschillende verkeersscenario’s correct worden geprojecteerd op de matrixsignaalgevers en dat het systeem op de juiste manier reageert op verschillende storingen. Ook ben ik betrokken bij het reviewen van ontwerp van deelinstallaties en test protocollen van andere installaties, waardoor je in korte tijd een goed beeld krijgt van het totale tunnelsysteem. Iedere dag ontdek je zo weer nieuwe functionaliteiten die achter een op het eerste gezicht eenvoudig tunnelsysteem schuilgaan, die je vervolgens zelf in de praktijk mag gaan testen.