Als PLC/Scada Engineer heb ik op verschillende projecten mogen werken. Het is leuk om in verschillende projecten en omgevingen te werken en afwisseling in de werkzaamheden te hebben. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik bezig met het ontwerpen en programmeren van de verschillende systemen / installaties. Zo heb ik projecten gedaan binnen de drinkwaterindustrie en in de Infra (Tunnels en Bruggen).

Als PLC/Scada engineer ben ik binnen de drinkwater industrie verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen, bouwen, inbedrijfstellen en testen van een nieuwe drinkwaterfabriek. Met de technisch inhoudelijke overleggen die je hebt met de teamleden, de interne reviews op de ontwerpdocumenten om te zien of de functionaliteit goed wordt beschreven en uitgewerkt, help je mee aan de realisatie en ingebruikname van zo’n fabriek met al zijn installaties.

In de infra projecten heb ik aan zowel aan een gemeentetunnel gewerkt (de Maastunnel in Rotterdam) als aan een RWS tunnel (de Corbulotunnel, onderdeel van de Rijnland Route). Hierbij ben ik verantwoordelijk geweest voor de bouw en inbedrijfstelling van verschillende verkeers- en tunnel technische installaties. Denk hierbij aan de Brandblusinstallatie, Afsluitbomen, Ventilatie, Verkeersdetectie-systemen en Omroep- en Camera- systemen. Deze deelinstallaties worden allemaal individueel gebouwd en getest. Vervolgens wordt de overkoepelende besturing getest welke reageert op calamiteiten/situaties die worden geactiveerd / gedetecteerd en de verschillende deelinstallaties aanstuurt om een veilige situatie in de tunnel te creëren. Dit kan inhouden dat bijvoorbeeld de ventilatoren worden opgestart omdat de luchtkwaliteit in de tunnel achteruit gaat en dus ververst moet worden, tot het volledig afsluiten en opstarten van de brandblussystemen, ventilatie en omroep omdat er een calamiteit in de tunnel is.

Op dit moment ben ik werkzaam voor de Piet Heintunnel en dan specifiek voor de instandhouding van de tramtunnel.

Stephan Veldhuizen
Senior Consultant/Engineer