Als systeemarchitect in de beheerorganisatie van de Landelijke Tunnelstandaard onderhoud je het DNA voor aan te leggen / renoveren (rijks-)tunnels. Het is geweldig om te zien hoe de verschillende tunnelprojecten de Tunnelstandaard oppakken en aan de hand van de daarin beschreven standaard processen en functionele specificaties werken aan een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende tunnel. Dit middels Systems Engineering met belangrijk aandacht voor het testen van de functionaliteiten en systeemgedrag. Met de technisch inhoudelijke overleggen die je hebt met de projecten, de reviews op de ontwerpdocumenten om te zien of de Tunnelstandaard goed wordt toegepast, en ook de bezoeken op de test- en bouwlocaties, zie je hoe de tunnel met al zijn technische installaties en ook de verbinding met de verkeerscentrale wordt gerealiseerd en uiteindelijk in gebruik wordt genomen. Je ziet zo'n tunnel dan niet slechts als object, maar ook als resultaat van de vele processen / gedachten / besluiten die eraan vooraf zijn gegaan.

 

Raymond Plasmeijer 

Advanced System Architect